Wedstrijd- en spelvormen

Matchplay

Bij Matchplay gaat het om het aloude "man-tegen-man" gevecht; van speler tegen speler.

Bij Matchplay spreekt men dan ook van een tegenstander, en bij Strokeplay van een mede-speler. Matchplay wordt gespeeld per hole, en winnaar van de partij is degene die leidt met een aantal holes groter dan het aantal nog te spelen holes. Een speler mag de tegenstander diens volgende slag om de hole uit te spelen geven, en mag de hole of een partij op elk moment opgeven. Het geven van een slag, hole of partij mag niet worden afgeslagen, en mag ook niet worden herroepen.

Bij Matchplay hoeft u dus niet altijd uit te holen, het totaal aantal slagen tijdens een ronde is niet van belang.

Als beide spelers op een hole een gelijke score halen, wordt de hole gehalveerd. Wanneer een speler heeft uitgeholed, en zijn tegenspeler heeft nog één slag om te halveren, dan wordt de hole automatisch gehalveerd als de speler die reeds heeft uitgeholed alsnog een straf oploopt (bijvoorbeeld door het geven van advies, of door per ongeluk uw bal te bewegen).
 

Strokeplay

Bij Strokeplay is de winnaar de speler die de ronde in het minste aantal slagen doet. De speler is verplicht om altijd uit te holen. Omdat bij Strokeplay altijd meerdere competitors deelnemen, soms wel honderden, moet de score natuurlijk zo zuiver mogelijk tot stand komen alvorens men een winnaar kan aanwijzen.
Dat verklaart ook een aantal verschillen in de Regels tussen Strokeplay en Matchplay.

Zo mag u op de dag van de wedstrijd voor de ronde bij Strokeplay niet oefenen op de baan (straf : diskwalificatie) terwijl dit bij Matchplay wel is toegestaan. Als u bij Strokeplay afslaat van buiten de afslagplaats loopt u twee strafslagen op; bij Matchplay moet u alleen opnieuw afslaan als uw tegenspeler dat eist – zonder straf.

Als uw tegenstander (bij Matchplay) –per ongeluk- uw bal beweegt, loopt uw tegenstander een strafslag op (tenzij hij u hielp bij het zoeken naar uw bal) en moet u de bal terugplaatsen. Als uw medespeler (Strokeplay) uw bal beweegt, volgt er geen straf, u moet wel uw bal terugplaatsen. Liggen beide ballen op de green, en u putt tegen de bal van uw medespeler, krijgt u 2 strafslagen; in Matchplay volgt geen straf. En als u in de baan echt niet meer weet hoe het met de Regels verder moet, en er is geen hulp in de buurt :bij Matchplay moet u samen met uw tegenspeler een beslissing nemen en het spel zonder oponthoud voortzetten, bij Strokeplay mag u een tweede bal in spel brengen en na afloop met de commissie bespreken welke score geldt.

Meestal wordt er "Stableford" of "Strokeplay" gespeeld. Er zijn echter zeer veel spelvormen mogelijk, enkele voorbeelden zijn: greensome, eclectics, foursome en fourballs, de twee laatste wedstrijdvormen worden ook tijdens de RyderCup gespeeld. Genoemde spelvormen zijn gebaseerd op één van de volgende twee principes: Strokeplay of Matchplay. Hieronder volgt een opsomming van de verschillende mogelijkheden met de daarbij behorende uitleg. Misschien dat een van deze spelvormen een prima aanvulling is op uw normale golfspel.
 

Spelvormen

Download hieronder een overzicht met alle spelvormen