Golfetiquette

Een juiste toepassing van de golfetiquette is essentieel in wedstrijden.
Hieronder de belangrijkste gedragsregels van het golfen:

  • Geef spelers de ruimte hun bal te slaan
  • Goed zorgen voor elke golfbaan
  • Voorzichtige stappen op de green
  • Nooit uw golftas of trolley voor de green laten liggen
  • Roep ‘Fore’ als u twijfelt
  • Andere spelers voor laten gaan
  • Wachten tot de groep voor u verder is gelopen
  • Zoeken naar de golfbal van uw partner of tegenstander
  • Spreek niet met luide stem
  • Altijd elkaar de hand geven aan het einde van een ronde

 

Geef spelers de ruimte om hun bal te slaan

U dient altijd andere spelers flink de ruimte te geven om hun bal te slaan. Dit is niet alleen een kwestie van normale beleefdheid, maar ook van persoonlijke veiligheid. Op de afslagplaats dient u aan de zijkant te staan, op gelijke hoogte of iets achter de speler die de bal gaat slaan, zodat u noch zijn gezichtsveld belemmert noch zijn concentratie verstoort. Op de fairway houdt u ook veel afstand om uw partner of tegenstander een ongehinderde blik op de hole te geven: nooit staat u direct achter of voor een speler die een slag maakt.
 

Voorzichtig stappen op de green

Als u wel eens naar golf op televisie kijkt zal het u opvallen dat de spelers bijzonder omzichtig zijn wanneer zij de green betreden. Op de lijn van iemand anders staan, vooral wanneer deze kijkt naar zijn putt, is een schoolvoorbeeld van slechte manieren want u belemmert diens blikveld en laat bovendien deuken of spikemarks in de green achter. Deze kunnen een bal uit de koers brengen als er geputt wordt. Kijk altijd waar uw partner de bal heeft gemarkeerd en loop er dan omheen om bij uw eigen bal te komen. 
 

Roep 'Fore' als uw twijfelt.

De kreet ‘fore’ is een intussen wereldwijd herkende waarschuwing aan andere spelers dat zij het risico lopen door een golfbal te worden geraakt. De andere spelers weten dan dat zij dekking moeten zoeken als zij deze waarschuwing horen van de overkant van de fairway. U roept niet alleen fore als u denkt dat uw bal andere spelers zou kunnen raken, maar ook als uw bal dicht genoeg bij hen in de buurt zou kunnen komen om hun concentratie te verstoren. Sommige spelers wijzen tevens de richting aan als zij roepen, zodat degene die niet in gevaar verkeren rustig verder kunnen spelen. 
 

Wachten tot de groep voor u verder is gelopen

Het getuigt van slechte manieren wanneer u een slag naar de green doet terwijl een groep langzame spelers nog bezig is om uit te holen, al is de verleiding soms nog zo groot. U dient altijd te wachten tot de groep voor u uit schootsafstand is voordat u een slag doet.
 

Spreek niet met een luide stem

Hoewel het begrijpelijk is dat u blij bent nadat u een lange putt voor de winst heeft gemaakt, mogen uw vreugdekreten niet uw partners, tegenstanders of wie dan ook in de nabije omgeving, afleiden. Uw partner kan misschien het belang van de zojuist gemaakte putt appreciëren, de golfer op de volgende hole die midden in zijn swing werd gestoord hoogstwaarschijnlijk niet! Alleen in geval van een noodsituatie mag er geschreeuwd worden.
 

Altijd elkaar de hand geven aan het einde van een ronde

U behoort altijd elkaar de hand te geven aan het einde van een ronde, onafhankelijk van het feit of het uw partner of tegenstander betreft, of het een vriendschappelijke of kwalificerende ronde golf was en of u won of verloor.
 

Goed zorgen voor elke golfbaan

Aangezien golfbanen zeer intensief bespeeld worden, is het niet zo verwonderlijk dat fairways, bunkers en greens behoorlijke slijtage ondervinden. Iedereen geniet van golf op een goed onderhouden baan, en er zijn maar een paar seconden voor nodig om een plag terug te leggen, pitchmarks te herstellen en uw voetstappen uit te wissen na een slag uit de bunker.
 

Nooit uw golftas of trolley voor de green laten liggen

Er is weinig frustrerender dan een groep spelers voor u, die vanachter de green terug moeten lopen naar de voorkant om golftassen en trolleys op te halen, terwijl u wacht om te kunnen spelen. Dit is een voorbeeld van onnodig oponthoud.
Als u een green nadert, stelt u vast waar zich de volgende afslagplaats bevindt, en laat u uw tas of trolley op een plek waar u deze kunt meenemen op weg naar de volgende hole. 
Als de volgende afslagplaats zich bevindt voor de green, laat dan uw tassen naast de afslagplaats liggen zodat u de green zo snel mogelijk kunt verlaten na het beëindigen van de hole.
 

Andere spelers voor laten gaan

Een van de belangrijkste oorzaken van langzaam spel is dat de achteropkomende groep niet wordt doorgelaten, terwijl naar een verloren bal wordt gezocht. Hoewel de regels u daarvoor vijf minuten geven, betekent dit niet dat u het spel mag ophouden. U behoort de groep achter u voor te laten gaan, vooral als zij staan te wachten om te kunnen spelen.

De wedstrijdcommissie kan bij ‘herhaaldelijke overtredingen van de etiquette’ de straf van diskwalificatie toepassen volgens Regel 33-7. 
Voorrang wordt nu uitsluitend bepaald door speelsnelheiden het vermogen aansluiting te houdenbij de voorgaande groep. Tenzij er bijzondere maatregelen van kracht zijn behoort iedere groep die een hole afstand verliest de groep achter zich door te laten, ongeacht het aantal spelers in de groep (dus ook een speler die alleen speelt).
 

Zoeken naar de golfbal van uw partner of tegenstander

U bent niet verplicht om naar de bal te helpen zoeken van uw tegenstander, wanneer deze van de bedoelde lijn is afgeweken. Echter het is wel zo beleefd om mee te doen met de zoektocht, tenminste gedurende enige tijd, of zelfs voor de volle vijf minuten die zijn toegestaan volgens de regels. 
In plaats van in het grote niets te staren nadat u hebt afgeslagen, kunt u beter de bal van uw tegenstander in de gaten houden om te zien waar deze terechtkwam, zodat u hem of haar de goede richting kunt aangeven. Tenslotte zou u later ook nog hulp nodig kunnen hebben.