Organisatiestructuur

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan en kiest het bestuur. De Algemene Ledenvergadering komt tweemaal per jaar bij elkaar. In de voorjaarsvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. In de najaarsvergadering zijn de plannen voor het volgende jaar aan de orde. Alle leden zijn welkom op de Algemene Ledenvergadering en kunnen daar deelnemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming.

 

Organisatie structuur downloaden als PDF