Zorgboerderij Ko-Bus

Geplaatst op: 18 jan 2018

Beste leden,

Donderdag 11 januari jl. is de zorgboerderij Ko-Bus, die grenst aan hole 2 van het gele parcours, door brand verwoest. Bestuur en leden van onze vereniging hebben zich afgevraagd of wij als vereniging een bijdrage kunnen leveren aan de wederopbouw van de zorgboerderij zodat de opvang van de kinderen die daar gewoonlijk verblijven zo snel mogelijk hersteld kan worden. Er is vanuit de DG&CC contact geweest met de familie Koops, de eigenaren en exploitanten van de zorgboerderij, en zij hebben onderdak gekregen in de lodge op onze baan. De familie Koops heeft aangegeven de betrokkenheid van onze vereniging zeer op prijs te stellen maar dat aanvullende initiatieven - er is onder andere gedacht aan een benefietwedstrijd - niet nodig zijn, omdat de verzekering naar verwachting de schade volledig dekt.

Het bestuur en de DG&CC zijn verheugd met de betrokkenheid die vanuit de leden is getoond en zullen vooralsnog geen verdere acties initiëren.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur & de Drentsche Golf & Country Club