Woensdag 27 maart wisseling van de tees

Geplaatst op: 20 mrt 2019

R&H-commissie

Woensdag 27 maart aanstaande vindt weer de wisseling van de tees plaats. We gaan dan van de wintertees weer over op de normale tees. Dan zullen dus ook de witte en blauwe tees weer terugkeren. Daarmee verandert ook weer het aantal slagen dat een speler meekrijgt op een lus.

De oplettende gebruiker van de Golf.nl app zal hebben gezien dat er sinds dinsdag 19 maart een verandering heeft plaatsgevonden m.b.t. de te spelen lussen. Ten onrechte hebben de gebruikers van de app de afgelopen maanden een verkeerde playing handicap gekregen (dit geldt dus niet voor de gebruikers van Porware en de kiosk in het cubhuis). We hebben het euvel gerapporteerd bij de producent, de wijziging liet echter even op zich wachten en is nu dus van korte duur. Als alles goed gaat en de systemen van NGF en golf.nl app goed op elkaar zijn aangesloten, spelen de gebruikers van de app ook vanaf woensdag 27 maart weer met een correcte playing handicap.