R&H-nieuws: Kortgemaaid gras

Geplaatst op: 11 mrt 2019

Een van de meest gestelde vragen (los van vragen over de nieuwe regels) die we als Regel- & Handicapcommissie krijgen, is: wat is nu eigenlijk kortgemaaid gras? De term kortgemaaid gras komt aan bod bij de plaatselijke regel 'Plaatsen', ook wel 'Preferred lies'. Je hebt twee varianten bij 'Plaatsen', namelijk 'Plaatsen door de baan' en 'Plaatsen op faiways en ander kortgemaaid gras'.

Plaatsen door de baan
Bij plaatsen door de baan mag je overal in het algemene gebied plaatsen. Dus niet in bunkers en in hindernissen. Als deze plaatselijke regel van kracht is, is de baan niet meer qualifying.

Plaatsen op faiways en ander kortgemaaid gras
Onder kort gemaaid gras wordt volgens de regels van de R&A verstaan: gras gemaaid tot fairway hoogte en minder. Dit zijn:
- Tee
- Fairway
- Voorgreen
- Apron (ook wel fringe, de ring om de green)
- Green
Paden die gemaaid zijn tot fairway hoogte vallen hier dus ook onder. Niet-gemaaide gebieden zonder gras vallen hier dus niet onder.

Hoe te handelen
Een bal die op een kortgemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel.