Nieuwjaarsreceptie 7 januari 2018

Geplaatst op: 10 jan 2018

Nieuwjaarsaftrap op de DG&CC: golfgeluk, bokalen, bloemen en bubbels

Onder het meest gunstige gesternte en met een strálend zonnetje vond traditioneel de eerste wedstrijd van het jaar plaats: de Nieuwjaarswedstrijd. Een wedstrijd die even traditioneel werd afgesloten met de Nieuwjaarsspeech van de voorzitter, hoewel die vorig jaar door de spiegelgladde wegen werd afgeblazen. Exact 118 deelnemers plus een aantal belangstellenden brachten met bubbels in de glazen rond de klok van vijf in een sfeervolle ambiance een toast uit op het nieuwe jaar.

De speech van Jeroen Reiziger begon met een kort moment van stilte voor vijf leden die het afgelopen jaar zijn overleden. Vervolgens blikte hij terug op het uiterst succesvolle lustrumjaar, onder leiding van Frits van der Heide als voorzitter van de Lustrumcommissie. Ook bracht hij dank uit aan het groot aantal vrijwilligers en commissieleden die keer op keer acte de présence geven.
Het bestuur ziet het als haar taak voor dit jaar om meer nog dan voorheen de ‘inactieve’ leden meer te gaan betrekken bij de vereniging. Van de 900 leden zijn er 200 actief in allerlei wedstrijden. Bij de Businessclub zijn dat er nog eens 100. De rest gaat zijn/haar eigen gang. Daarvoor gaat de DG&CC zich actiever bemoeien met de Nieuwe Leden Commissie en zal ook de golfschool via Martin Kanninga aanhaken. Dit omdat het eerste aanspreekpunt voor nieuwe leden toch vaak de teaching pro is. Om die reden is Martin ook als extra lid in het bestuur gevraagd, zoals Bob Nieuwenhout dat was in de beginjaren.
Golfgeluk is, aldus Jeroen en Jelle Paauw, het adagium voor het komend jaar. Plezier in het spel, andere spelvormen, zoals een baantje van zes holes lopen bijvoorbeeld, of andere creatieve vormen worden onder de loep genomen en dit jaar geïntroduceerd.
Met applaus werd afscheid genomen van Chris Kombrink, die vanaf 2001 bij de baan betrokken was en vanaf 2013 als hoofdgreenkeeper. Chris gaat verder bij de gemeente Tynaarlo. Ook van Sjoerd Bergsma, bijgenaamd Muttley, werd afscheid genomen. Voor Chris was er naast bloemen een foto met zijn onafscheidelijke hond Takkie, voor Sjoerd een fles Berenburg.
Even traditioneel werden ook de golfer en jeugdgolfer van het jaar benoemd. Speler van het jaar werd Roel van der Velde, jeugdspeler van het jaar Guido Mulder. Voor beiden een eigen bokaal en ‘eeuwige roem’ op de borden in het clubhuis.
De voorzitter nodigde tenslotte iedereen uit om naar de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering te komen op maandag 12 maart a.s. Dat wordt een bijzondere avond met twee gastsprekers: Jelle Paauw zal van alles vertellen over Players First, een nieuwe tool voor golfbanen en pro’s en als tweede spreker zal er een Topsporter zijn mét Olympische medaille die soms op onze baan speelt.