Nieuwe werkwijze Q-kaarten

Geplaatst op: 3 mei 2018

Geen stickers meer uit de kiosk

De regels met betrekking tot het lopen en opvoeren van qualifying kaarten zijn zoals mogelijk bekend enigszins aangepast. Zo mag je aan de start van je ronde tegen je marker zeggen dat je een Q-kaart wilt lopen en voer je die dan achteraf in op de kiosk in het clubhuis, of thuis, of via de GOLF.NL app. Die laatste optie heeft de afgelopen maanden binnen onze vereniging een flinke vlucht genomen. Maar ook de kiosk wordt nog geregeld gebruikt. Er zijn echter wel twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd in Proware.

Ten eerste worden er geen stickers meer afgedrukt. Dat komt omdat de Q-kaarten niet meer fysiek in het bakje hoeven te worden ingeleverd als ze al digitaal zijn opgevoerd. Die mag je dus weggooien. Thuis bewaren mag ook, maar dat hoeft niet. En de Regel- en Handicapcommissie hoeft ze ook niet meer te bewaren. Doe de Q-kaart alleen nog in het bakje als je iets fout hebt gedaan, zoals een verkeerde score bij een hole ingetikt, of de verkeerde lus of tee gekozen. Zet er dan even bij wat de fout was.

Ten tweede is het invoerveld Marker verplicht geworden. Dus daar moet je even invullen wie jouw score heeft bijgehouden tijdens de ronde.

Heb je nog vragen over het bovenstaande, neem dan contact op via renh@dedrentsche.nl.

Lees meer over het handicapsysteem en over de GOLF.NL app:
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2017/dec/0502-status-handicapsysteem
https://www.ngf.nl/caddie/handicapping/app