Nieuwe handicaptabellen Par 3 baan

Geplaatst op: 3 jul 2017

Sinds vorig jaar is onze Par 3 baan ook qualifying. De handicaptabellen die de NGF hiervoor had gemaakt, samen met die voor alle andere Par 3 banen in Nederland, zijn nog eens onder de loep genomen. Men vond dat er te veel verschillen waren tussen de scores op de grote banen en die op de Par 3 banen. Daarom zijn sinds 1 juli nieuwe handicaptabellen van kracht. Dit betekent dat de heren veelal twee slagen minder mee krijgen over 18 holes. Voor de dames zijn de verschillen een stuk significanter. Zij kregen tot 1 juli ook wel veel slagen mee. De nieuwe tabellen zijn hier te zien en hangen deze week in het clubhuis en bij de receptie.

Het bericht van de NGF:

Aanpassing Course en Slope Rating
Uit de uitgebreide en zorgvuldige analyse van de gemaakte scores in 2016 is gebleken dat spelers op een Par-3 Baan gemiddeld 2 Stablefordpunten meer behalen dan op een grote baan. Dit verschil wordt groter naarmate de baan korter is. Voor het beter vergelijkbaar kunnen maken van scores en handicaps op een Par-3 en een grote baan ontvangen alle spelers in de nieuwe tabel voor playing handicaps minder slagen dan in 2016. De reden hiervan is de aanpassing in de Course en Slope Rating. Wij verwachten dat door deze aanpassing de vergelijkbaarheid van scores en handicaps met grote banen beter zal zijn, dan dit tot op heden is geweest.

Verzamelen scores in 2017
In onze vorige brief (mei) hebben wij aangekondigd dat wij met de nieuwe tabellen een flinke stap zetten om de EGA-handicaps en scores op Par-3 banen en standaardbanen beter vergelijkbaar te maken. Voor het bereiken van een nog betere vergelijkbaarheid tussen deze handicaps is het nodig om eind 2017 wederom een analyse te doen van de gemaakte scores in 2017 gebaseerd op de nieuwe Course en Slope Rating.