Ideeënbus

Geplaatst op: 19 aug 2015

De Regel- en Handicapcommissie opent een ideeënbus voor wensen, opmerkingen en suggesties m.b.t. de baan.

De Regel- en Handicapcommissie (R&H-cie) levert sinds begin 2014 de baancommissaris. Dat houdt in dat er regelmatig contact is met de BV en hoofdgreenkeeper Chris Kombrink om met elkaar zorg te dragen voor een kwalitatief goede golfbaan die voldoet aan de door de NGF ingemeten waarden (course rating) en te zorgen dat de baan zoveel mogelijk qualifying is zodat iedere gebruiker met plezier kan spelen.

Een ieder die de baan speelt heeft zo mogelijk vragen en ideeën over onderhoud, inrichting en beheer.

Om baangerelateerde vragen, opmerkingen, suggesties en ideeën van leden goed te managen heeft de R&H-commissie een digitale brievenbus. De R&H-commissie verzamelt, inventariseert en rubriceert alle inkomende berichten en zal waar mogelijk en zinvol in contact treden met bestuur, BV en hoofdgreenkeeper om de gemaakte opmerkingen te verwerken en mogelijk te beantwoorden. Ons streven is ook zoveel mogelijk informatie en uitleg te geven over hoe en waarom het baanonderhoud op een bepaalde manier gebeurt. Dit betekent niet dat alle inkomende berichten een persoonlijk antwoord terugkrijgen.

Heeft U ideeën of suggesties betreffende de baan die U met de R&H-commissie wilt delen, dan kunt U een mail sturen naar renh@dgcc.nl.