Afscheid Henk van Halteren

Geplaatst op: 14 dec 2016

Op 21 november jl. nam Henk van Halteren tijdens de Algemene Ledenvergadering na 7 jaar afscheid als voorzitter. Maar liefst 60 leden gaven acte de présence.

In zijn dankwoord sprak een geëmotioneerde Henk dank uit naar zijn mede bestuursleden en alle andere leden voor het vertrouwen dat hij al die tijd heeft genoten. Daarnaast sprak hij speciale dank uit naar zijn echtgenote Ingrid, die hem 7 jaar lang terzijde heeft gestaan en hem alle geduld en ruimte heeft gegund. Zij mocht die avond een boeket van Henk in ontvangst nemen.

Daarna werd met allen een speciale toast uitgebracht aan Henk.

Henk heeft de voorzittershamer overgedragen aan Jeroen Reiziger, in het dagelijks leven advocaat en bestuurder bij Trip Advocaten & Notarissen. Jeroen vertelde kort over zijn professionele bestaan, over zijn gezin en dat hij ongetwijfeld niet zo vaak op de baan te zien zal zijn als Henk.

Na afloop van de vergadering bleven zo goed als alle leden achter om met Henk en Jeroen een glas te drinken, Henk te bedanken voor de prachtige tijd die hij de vereniging heeft bezorgd en Jeroen veel succes te wensen in de toekomst!