Wintertees & Gele tee Rood 3 verplaatst

Geplaatst op: 9 okt 2015

Met ingang van maandag 2 november worden de tees op de winterposities gezet. Dat betekent dat de winterkaarten gebruikt moeten worden als je qualifying wilt lopen. De kiosk wordt per 2 november aangepast.

Tevens wordt bij wijze van proef de gele tee op Rood 3 naar de voorste tee verplaatst en achter de blauwe tee gezet. Dit betekent dat rood drie ca 48 meter korter speelt. Dit valt binnen de toegestane grenzen om toch qualifying te zijn. Op verzoek van de DG&CC kunnen de leden ervaren hoe rood drie speelt van de voorste tee. Loopt het sneller door? Haal je nu makkelijker in twee slagen de green? Speelt de hole iets vriendelijker nu zowel een groot stuk rough als de vijver links minder in het spel komen. Geef je bevindingen door, laat je stem horen, via renh@dgcc.nl.

Let wel, het is een proef. Bevalt het goed, dan kan er definitief overgegaan worden tot verplaatsing van deze tee en kan ook gekeken worden naar nog een paar holes die iets ingekort worden of waarbij de tees verplaatst kunnen worden. Uiteraard heeft dat wel consequenties voor de baan, deze zal dan opnieuw ingemeten en geratet moeten worden.

Als Regel- en Handicapcommissie willen we graag dat iedereen de kans heeft om een zo prettig mogelijke ronde te lopen, en willen we in dat kader nogmaals aangeven dat het een prima optie is om individuele rondes of complete wedstrijden van andere dan de Gele tees te spelen. Dat betekent niet dat je het veel te gemakkelijk krijgt, je krijgt immers minder slagen mee. Wel vallen op bepaalde tees juist die moeilijke stukken rough weg.

Regel- en Handicapcommissie

Vanaf welke tee speel je met jouw handicap het meest plezierig?

Kleur tee   Dames Heren
Oranje   54-20.0 54-28.0
Rood   19.9-10.0 27.9-22.0
Blauw   9.9-4.5 21.9-18.0
Geel   4.4-0 17.9-5.0
Wit   pro 4.9-0 en plus

Gegevens ontleend aan het 9 stappenplan van de NGF, Beginnen met golf, verder met golf, naar topgolf.