Trainingen

Trainingen voor jeugdleden van 'De Drentsche'

De jeugdcommissie organiseert twee keer per jaar, in het voor- en najaar, een trainingscyclus voor de jeugd. Deze bestaan uit , in 2008, een voorjaarstraining van 10 lessen en een najaarstraining van 15 lessen. Deze trainingen staan open voor alle jeugdleden van De Drentsche tussen 8 en 21 jaar. Als je jonger bent dan 8 jaar kun je al wel kennis maken met de golfsport, maar daarvoor moet worden teruggevallen op de B&S golfacademy. 

Per cyclus zal een aanmeldingsbrief, per e-mail, aan de jeugdleden worden verzonden. Na opgave, zal bij de indeling worden gekeken naar: leeftijd, spelniveau, talent en wel of niet in bezit van GVB. Allen trainingen worden in groepsverband gegeven, waarbij het streven is in groepen van zes te werken. Alleen voor de hele jonge, startende, jeugd op de woensdag middag, streven we naar een groep van ongeveer tien. Voor alle trainingen geldt, dat de Jeugdcommissie een deel van de kosten subsidieert.

Daarvoor hanteren we een paar regeltjes om e.e.a. goed te laten verlopen.

 1. Zorg dat je op tijd bent en ingeslagen hebt voor aanvang van de les. Zo kan de pro de trainingstijd optimaal benutten. En jij, en de anderen in de groep, natuurlijk ook. Te laat komen betekent dat je niet meer mee kunt doen aan de les!
 2.  Als je om welke reden dan ook niet kunt komen, meldt dat dan vroegtijdig aan de pro en stuur even een mailtje naar de jeugdcommissie. Dat voorkomt scheve gezichten. En geeft in elk geval de pro de gelegenheid de oefenstof op een kleinere groep aan te passen.
 3. Ouders zijn natuurlijk heel geïnteresseerd naar het wel en wee van hun kind, logisch. Toch willen we, pro’s en jeugdcommissie, vragen niet als toeschouwer bij de lessen aanwezig te zijn, tijdens de les geen contact te zoeken met de pro en de pro niet het vuur aan de schenen te leggen met vragen die eigenlijk bij de jeugdcommissie thuis horen. Als u met de pro van gedachten wilt wisselen over de voortgang van uw kind kan dat natuurlijk, maar maak daarvoor een aparte afspraak. Al uw overige vragen kunt u altijd kwijt bij de jeugdcommissie via de mail en we zullen regelmatig ook bij de lessen aanwezig zijn om u te woord te staan, indien gewenst.
 4. Ten slotte gaan we (weer) een wederzijdse deal aan. De jeugdcommissie subsidieert de lessen (ongeveer 1/3 van de totale kosten) en de DGCC bv stelt een aantal ballenkaarten ten behoeve van de lessen beschikbaar. Hiervoor eisen we terug dat je de lessen volgt en deelneemt aan de clubwedstrijden op de Par 3-baan en de grote baan. Hierover wordt je apart benadert en voorgelicht. 
   

Indelingen

Daarnaast kun je de informatie altijd lezen op de borden bij het secretariaat en op de site van de club. 
We hanteren de volgende indeling:

 1. Open training
 2. Geselecteerden training
 3. Talenten training
 4. Competitie training 
   

1. Open training

De doelgroep voor deze training is het startende jeugdlid, zonder baanpermissie of GVB.
Deze trainingen worden onder leiding van B&S gegeven door een (jeugdcommissie-)lid van onze vereniging. De groep bestaat uit maximaal tien kinderen en behandeld de basis vaardigheden van het golfen. 
Afhankelijk van de behoefte worden deze lessen, behalve op de woensdagmiddag, ook op de vrijdagmiddag gegeven. 
 

2. Selectie training

De doelgroep voor deze training is de “gevorderde” jeugd en er zal gewerkt worden aan het doorontwikkelen van golfvaardigheden van die jeugd die al een enige ervaring heeft en zich op kan werken naar het GVB of naar een EGA-handicap. Uit deze groep zullen we proberen de jeugdcompetitieteams te vullen. 
De lessen worden gegeven door Pro’s van B&S op donder-, vrij- en zaterdag. De groepen bestaan uit maximaal zes leden.
 

3. Talenten training

De doelgroep voor deze training is de jeugd met een EGA-handicap en het talent zich te ontwikkelen binnen de golfsport. De hiervoor in aanmerking komende leden zullen door de jeugdcommissie uitgenodigd worden hieraan deel te nemen. Ook uit deze groep zullen we de jeugdteam(s) voor Competitie, Team Tour en de NNO samenstellen.
De lessen worden gegeven door pro’s van B&S op donder-, vrij- en zaterdag. De groepen bestaan uit maximaal zes leden. 
 

4. Competitie training

De doelgroep voor deze training is uiteraard de competitie spelende jeugd of zij die daarvoor in aanmerking gaan komen.
De lessen worden gegeven door pro’s van B&S op donder-, vrij- en zaterdag. De groepen bestaan uit maximaal zes leden.