Damesochtend

Organisatie

De organisatie en de verantwoordelijkheid voor de damesochtend ligt primair bij de damescommissie. De damescommissie is een sub-commissie van de wedstrijdcommissie en bestaat uit de volgende dames:

Trijnie Drent (voorzitter)    
Joke de Jong (penningmeester)    
Ria Woldring (secretaris)    
Ans Goossens    
Liesbeth Immenga    
Laura Reinders    
Petra Braun    
Gien Bouwman    
     

Het doel van de damesochtend is het organiseren van wedstrijden voor de dames van de Drentsche om met elkaar competitief en recreatief te golfen. Wij streven naar een vorm waarin zoveel mogelijk dames zich thuisvoelen op deze ochtend.

Elke dinsdagochtend wordt er door de damescommissie een golfwedstrijd georganiseerd voor alle dames van de Drentsche. In principe wordt er Stableford gespeeld in flights van 3 (tenzij de verdeling anders aangeeft). Gedurende de maanden maart tot en met oktober wordt er elke eerste dinsdag van de maand een qualifying kaart gelopen (alleen als de baan qualifying is). Elke laatste dinsdag van de maand wordt er een funwedstrijd gespeeld. Wij proberen dan zoveel mogelijk verschillende spelvormen te spelen. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per wedstrijd en er wordt zoveel mogelijk op volgorde van binnenkomst ingedeeld.

Op Proware staan iedere dinsdag twee wedstrijden: 9 én 18 holes. De funwedstrijd is alleen 9 holes. Iedereen schrijft zich uitsluitend in via Proware. Het is een inloopwedstrijd, dus men kan zich ook nog op de ochtend zelf beneden bij de kiosk opgeven. Dat moet dan wel vóór aanvang van de eerste starttijd gebeuren.

In het zomerseizoen (maart tot en met oktober) is de eerste tee-off tijd om 09:30 uur; in het winterseizoen (november tot en met februari) is de eerste tee-off tijd om 10:00 uur. Graag ruim van tevoren aanwezig zijn!

Een aantal keren per jaar organiseert de damescommissie extra activiteiten, zoals de Corrie Mastenbroek bokaal, paaslunch, kerstdiner, vossenjacht en eens per jaar een uitje naar een andere golfbaan. De leden van de damesochtend worden hiervan per e-mail tijdig op de hoogte gesteld.

 

 

Vossenjacht 30 oktober 2018

Dinsdag 30 oktober jongstleden startten de dames van de dinsdagochtend aan de inmiddels traditionele vossenjacht. Door afwezigheid van Paulien Zonneveld en Alice Meijlis gingen de 28 deelnemers dit jaar op jacht naar “de Moervos” Ans Goossens.

Gelukkig waren de omstandigheden voor de wedstrijd een stuk beter dan voorspeld en veel aangenamer dan de week ervoor. De zon liet zich zelfs een paar keer goed zien. Heeft de zonnedans toch een gunstig effect gehad.

Na 9-holes was de buit binnen en werd de vos verslagen door meerdere dames. De beste rondes werden gelopen door Marga Schepel, Janny Kleene en Gretha Sikkema. Laatstgenoemde won de wedstrijd, mede door een mooie birdie op een van de laatste holes.

De middag werd afgesloten met een aangeklede borrel.

De organisatie was zoals altijd prima. We kijken dan ook terug op een geslaagde dag en de dames worden hierbij uitgenodigd om volgend jaar de uitdaging opnieuw aan te gaan.