Wedstrijdcommissie

De Wedstrijdcommissie draagt zorg voor onder meer:

  • De totstandkoming van het jaarprogramma van clubwedstrijden (wedstrijdkalender), het geven van informatie hierover en het realiseren van dit programma. De commissie wordt hierin bijgestaan door vele vrijwilligers. Deze assisteren bij het inschrijven, indelen en starten van de wedstrijden.
  • Het opstellen van instructies en een dienstrooster voor wedstrijdleiders.
  • Het tot stand komen van het Algemeen Wedstrijdreglement en van specifieke wedstrijdvoorwaarden.
  • Assistentie bij NGF-wedstrijden.
  • Coördinatie van activiteiten van andere commissies die wedstrijden organiseren (de Damesochtend, de Herenmiddag en de Seniorenochtend).
  • Het regelen van prijzen voor wedstrijden.
  • Het beheren van de financiën betreffende de wedstrijden.
  • Het bewaken van -en dat is niet het minst belangrijk- de juiste spelgeest.
Voorzitter / secretaris Rolf Rademaker
Penningmeester Dik Boers
  Frits van der Heide
  Roland Escorcio de Brito
  Arjen Noorman
E-mail weco@dedrentsche.nl

De Damesochtend, de Herenmiddag en de Seniorenochtend maken deel uit van de wedstrijdcommissie.
Omdat het hier gaat om wekelijkse activiteiten zijn hiervoor vaste wedstrijdleiders.

- Damesochtend (dinsdag)   Voorzitter: mevrouw T. Drent (Trijnie) trijniedrent@ziggo.nl
- Herenmiddag (donderdag) Voorzitter: de heer N. Bok (Nol) nolbok@gmail.com
- Seniorenochtend (maandag) De heer J. (Jan) Dijkstra j.dijkstra47@home.nl
- Noordelijke Regionale Competitie De heer D.P. Edzes (Dik) dik.edzes@online.nl 
plaatsvervanger de heer H.J. de Kleine (Henk) henk.dekleine@gmail.com