Mediacommissie

De Mediacommissie kent een onderverdeling in een drietal takenpakkette: 

  1. Redactie van het clubblad ZeijdeLinks 
  2. Beheer van het verenigingsdeel van de DG&CC website.
  3. Behandeling van de overige media-uitingen (bijvoorbeeld het vademecum). De inzet hiervoor is flexibel en afhankelijk van de media-uiting die aan de orde is. 

De Mediacommissie stimuleert realisatie van effectieve media-uitingen en zorgt voor de nodige afstemming.  

Mediacommissie
   
Leden Joke van der Ven
  Koen Hazekamp
  Hanneke Kok
  Eric Afman
  Dorothea Piek
E-mail mediacie@dedrentsche.nl

 

Redactiecommissie ZeijdeLinks

De Redactiecommissie draagt zorg voor onder meer: 

Alle redactionele werkzaamheden die verband houden met het verschijnen van ZeijdeLinks. De commissie werkt hierbij samen met de DG&CC en de drukker. Redactiecommissie en de beheerders van de website werken intensief samen, daardoor wordt voorkomen dat er dubbele informatie naar leden uitgaat. Tevens draagt de commissie zorg voor:

  • Het verenigingsdeel van de website van DG&CC. Zij voorziet deze van voor de leden relevante en actuele informatie over de golfvereniging en haar activiteiten. Het betreft zowel duurzame als tijdgebonden informatie.
  • De website dient als communicatiemiddel tussen de golfvereniging en haar leden.

Golfvereniging De Drentsche geeft in samenwerking met de DG&CC het clubblad ZeijdeLinks uit. Het blad verschijnt vier keer per jaar en wordt aangeboden aan de leden en alle noordelijke golfclubs. Voor een bijdrage aan het clubblad kunt u terecht bij de redactie via onderstaande gegevens:
Ten Oeverstraat 13
9489 TH  ZEIJERVEEN
E-mail: mediacie@dedrentsche.nl