Kascommissie

De kascommissie onderzoekt de Rekening en Verantwoording van het Bestuur en brengt hierover jaarlijks verslag uit aan de Algemene Vergadering.De commissie bestaat uit twee leden. Deze mogen geen deel uit maken van het Bestuur.

Leden Jan Uittenbroek
  Reinder Woldring