Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie draagt zorg voor onder meer:

  • Het opleiden en begeleiden van jeugdleden.
  • Het tot stand brengen en realiseren van een aantrekkelijk wedstrijdprogramma.
  • Het opstellen van een Jeugdbeleidsplan. Hierin formuleert de commissie doelstellingen, geeft aan op welke wijze de doelen bereikt kunnen worden, inventariseert de daarbij passende activiteiten en berekent de kosten van één en ander.
  • De Jeugdcommissie heeft voor haar leden een eigen Jeugdvademecum.
  • De Commissie Jeugd van de NGF staat ter beschikking om de werkzaamheden en activiteiten van de commissie te ondersteunen.
Voorzitter Karin van Esch
Leden Beppy Lobeek
  Stefan de Roo
  Michel van Zijl
   
E-mail jeugdciededrentsche@gmail.com

Golfvereniging de Drentsche heeft inmiddels een groot aantal jeugdleden. In samenwerking met de B&S worden het gehele jaar door blokken van 10  groepslessen georganiseerd onder leiding van een van de golfprofessionals. Deze groepslessen worden  gegeven in de verschillende leeftijds- en golfvaardigheidscategorieën. Daarnaast worden er theorielessen gegeven voor de jeugd. 

Protocol nieuwe leden

Protocol bij de aanmelding van een nieuw jeugdlid