Voorzitter Karin van Esch (wnd)
Leden Klaske Brink
  Irma Reinds
  Beppy Lobeek
   
E-mail jeugdciededrentsche@gmail.com

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie draagt zorg voor onder meer:

  • Het opleiden en begeleiden van jeugdleden.
  • Het tot stand brengen en realiseren van een aantrekkelijk wedstrijdprogramma.
  • Het opstellen van een Jeugdbeleidsplan. Hierin formuleert de commissie doelstellingen, geeft aan op welke wijze de doelen bereikt kunnen worden, inventariseert de daarbij passende activiteiten en berekent de kosten van één en ander.
  • De Jeugdcommissie heeft voor haar leden een eigen Jeugdvademecum.
  • De Commissie Jeugd van de NGF staat ter beschikking om de werkzaamheden en activiteiten van de commissie te ondersteunen.

Golfvereniging de Drentsche heeft inmiddels een groot aantal jeugdleden. In samenwerking met de B&S worden het gehele jaar door blokken van 10  groepslessen georganiseerd onder leiding van een van de golfprofessionals. Deze groepslessen worden  gegeven in de verschillende leeftijds- en golfvaardigheidscategorieën. Daarnaast worden er theorielessen gegeven voor de jeugd. 

Enquete Jeugdbeleidsplan

De terugkoppeling naar aanleiding van de enquête met betrekking tot het Jeugd Beleidsplan is hier te downloaden

Protocol nieuwe leden

Protocol bij de aanmelding van een nieuw jeugdlid

Mentorschap

Om jeugdleden de mogelijkheid te bieden zich op elk niveau te verbeteren kunnen zij zich opgegeven voor mentorbegeleiding bij de coördinator.