Commissie van Overleg

Golfvereniging De Drentsche is niet de eigenaar van de baan. Eigenaar en exploitant is de Drentsche Golf & Country Club BV. De Drentsche heeft een overeenkomst met de DG&CC waardoor het mogelijk is dat leden van De Drentsche hier kunnen golfen en ook gebruik kunnen maken van de andere faciliteiten die het complex biedt. In de Commissie van Overleg vindt het overleg plaats tussen exploitant en vereniging. Dit is erop gericht om, met respect voor wederzijdse belangen, te komen tot optimale speelcondities voor de leden. De commissie bestaat uit vier leden, namelijk twee afgevaardigden van de eigenaar exploitant en twee van de vereniging.

Onderwerpen die in deze commissie aan de orde komen worden gegroepeerd rond een vijftal thema’s:

  • Leden, ledenwerving en ledengroei 
  • Nederlandse Golf Federatie
  • Communicatie en Public Relations
  • Financiën
  • Gebruiksrechtovereenkomst. De wederzijdse rechten en plichten van vereniging en exploitatiemaatschappij zijn hierin vastgelegd.

Voor praktische zaken die te maken hebben met, of voortvloeien uit, het gebruik van de baan, kunnen leden rechtstreeks bij het frontoffice van de DG&CC terecht.

Namens de DG&CC Jan Willem van der Eijk
  Jelle Paauw
Namens Golfvereniging De Drentsche Jeroen Reiziger
  Reina van Dijk