Clubconsuls

Clubconsuls

Deze pagina geeft informatie over de verschillende clubconsuls die er zijn en wat de context is waarin zij deze rol vervullen.

Consuls zijn er voor:
- Handicarts
- Old Grand Dad

 

 


 

Clubconsuls

Handicarts  
Clubconsul

Gerda Koster 
gerdakosterhandicart@kpnmail.nl

Old Grand Dad Club  
Clubconsul Martin Weeda
hm.weeda@wxs.nl

  

Handicarts

Clubconsul voor de handicarts:
- Gerda Koster

De golfsport is een van de snelst groeiende sporten wat betreft de toename van het aantal beoefenaars en accommodaties. De toegenomen populariteit van deze unieke sport wordt niet in de laatste plaats veroorzaakt door het feit dat jong en oud in een vaak voortreffelijke omgeving met en tegen elkaar kan spelen. Dat je als minder valide golfer – tijdelijk of blijvend – toch kan blijven spelen, is te danken aan de Stichting Vrienden van Handicart, een landelijke organisatie, die handicarts ter beschikking stelt aan de golfclubs. Op de Drentsche Golf & Country Club beschikt “De Drentsche”  inmiddels ook over een electrokar; dat betekent geen lawaai en geen uitlaatgassen.

Wat moet u doen om gebruik te kunnen maken van de handicart?
In de eerste plaats donateur zijn van de Stichting Vrienden van Handicart.
Daarnaast is een doktersverklaring (bij voorkeur van een specialist) nodig om het de clubconsul mogelijk te maken voor u een gebruikerskaart aan te vragen:
a. een tijdelijke kaart welke via de clubconsul bij de regioconsul wordt aangevraagd; deze is drie maanden geldig en kan zo nodig drie maanden verlengd worden. Kosten: geen.
b. een definitieve gebruikerskaart die met de doktersverklaring bij het landelijk secretariaat wordt aangevraagd. Kosten : € 10,00 per jaar.

Met deze kaart kunt u bij de receptie een kar reserveren door € 4,00 te betalen. In principe wordt er vanuit gegaan, dat een kar tweemaal per dag een rondje van 18 holes kan rijden. Daarom wordt u verzocht het begin van uw reservering te stellen op 09.00 uur. Voor de middagronde is deze kar dan weer beschikbaar vanaf 13.00 uur.
Een kar mag maximaal één week vantevoren worden gereserveerd. Bij wedstrijden kan worden gereserveerd vanaf het moment dat de inschrijflijst gepubliceerd wordt.
De sleutel ontvangt u bij de receptie.

Schades aan de handicart dienen rechtstreeks te worden gemeld aan de clubconsul, welke er voor zal zorgen dat de afhandeling en herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden. Bij afwezigheid van de clubconsul kan men zelf een zogenaamd autoschadeformulier invullen en afgeven bij de receptie. Controleer dus voor gebruik de kar op eventuele schade, want de laatstbekende gebruiker blijft verantwoordelijk voor de geconstateerde schade. Door het toenemend aantal niet gemelde schades stijgen helaas de premie en het eigen risico. Dit eigen risico staat daardoor inmiddels op € 500,00 en is het dus voor de Stichting van groot belang dat de gegevens van de veroorzaker worden achterhaald!

U begrijpt dat er meer nodig is om over handicarts te kunnen beschikken en rollend te houden. Daarvoor wordt een beroep gedaan op alle valide golfspelers. Ook u wordt gevraagd donateur te worden voor slechts € 20,00 per jaar. De houders van een gebruikerskaart worden gevraagd daarboven een extra bedrag te betalen van € 30,00. Als valide mag u meerijden voor € 8,00 per keer.

Jaarlijks wordt gestreden om het clubkampioenschap Stichting Vrienden van Handicart. De twee winnaars vertegenwoordigen als team onze club op de regiowedstrijd. Daarna wordt om de landelijke titel gestreden.

Lid zijn of worden van “De Drentsche” zou eigenlijk voor u automatisch ook moeten betekenen donateur worden van de Stichting Vrienden van Handicart.
 

Old Grand Dad Club

Clubconsul: Martin Weeda

De stichting Old Grand-Dad Club (OGD) Nederland stelt zich als doel het organiseren van golfdagen voor grootvaders en het doen van schenkingen voor het bevorderen van sport en beweging voor gehandicapte jeugdigen tot dertig jaar.

Bij de Stichting, opgericht in 1974, zijn ruim 100 golfclubs in heel Nederland aangesloten met bijna 6.000 donateurs.

Jaarlijks wordt ca € 140.000 aan schenkingen verstrekt aan tientallen instellingen en organisaties.

Elk jaar wordt in mei op De Drentsche de OGD clubwedstrijd georganiseerd door de clubconsul. De beste vijf spelers van deze wedstrijd gaan door naar de Regiofinale. De finalisten van de Regiofinale nemen deel aan de Landelijke finale.

Voor meer informatie over de Stichting kunt u terecht op de website www.oldgranddad.nl.

Voor het aanvragen van financiële steun voor daartoe in aanmerking komende projecten of voor inlichtingen over het donateurschap kunt u contact opnemen met de clubconsul, die als volgt te bereiken is:

Martin Weeda, via mail hm.weeda@wxs.nl of telefoon 0592-399777 of 0641768871.