Commissies

Door het bestuur zijn diverse commissies in het leven geroepen om specifieke taken uit te voeren en functioneren onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De beschrijving van taken is indicatief. Het beoogt een globaal beeld te geven van taken en werkzaamheden van commissies en personen. De precieze taken zijn of worden vastgelegd in de statuten en de reglementen van zowel Golfvereniging De Drentsche als van de NGF.