Bestuur

Voorzitter: Jeroen Reiziger
Secretaris: Corian Kaipatty
Penningmeester: Arend Mulder
Bestuursleden: Pauline de Jong
  Reina van Dijk
E-mail bestuur@dedrentsche.nl

 

Jeroen Reiziger Corian Kaipatty Arend Mulder
Pauline de Jong Reina van Dijk

 


Taken van het bestuur

Het bestuur wordt gekozen door en uit de Algemene Leden Vergadering (ALV) en is daaraan verantwoording verschuldigd. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft diverse commissies in het leven geroepen. De commissies voeren specifieke taken uit en functioneren onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Het bestuur vergadert maandelijks en draagt ook zorg voor goed overleg met de baanexploitant, de Drentsche Golf & Country Club BV (DG&CC).

Portefeuilles:

Jeroen Consuls
Arend Wedstrijdcommissie
Corian Jeugdcommissie
Reina Technische commissie en Commissie van Overleg
Pauline Ledencommissie, Regel- en Handicapcommissie, Mediacommissie en Lief en Leed