Bestuur

Voorzitter: Jeroen Reiziger
Secretaris: Reina van Dijk
Penningmeester: Arend Mulder
Bestuursleden: Gert Melinga
  Martin Kanninga
E-mail bestuur@dedrentsche.nl

 

Jeroen Reiziger Reina van Dijk Arend Mulder
Gert Melinga Martin Kanninga

 

Taken van het bestuur

Het bestuur wordt gekozen door en uit de Algemene Leden Vergadering (ALV) en is daaraan verantwoording verschuldigd. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft diverse commissies in het leven geroepen. De commissies voeren specifieke taken uit en functioneren onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Het bestuur vergadert maandelijks en draagt ook zorg voor goed overleg met de baanexploitant, de Drentsche Golf & Country Club BV (DG&CC).

Portefeuilles:

Jeroen, voorzitter 1e contactpersoon DG&CC/CvO/Clubconsuls, Handicarts en Grand Old Dad/Commissie van Beroep
Reina, secretaris CvO/Lief & Leed/Media Commissie
Arend, penningmeester Wedstrijd Commissie
Gert Jeugd Commissie/Wedstrijd Commissie
Martin Technische Commissie/Jeugdcommissie*/Wedstrijdcommissie/Commissie Leden

*Tweede contactpersoon