Privacy & Disclaimer

Privacy
Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt.

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden, om een meer efficiënte dienstverlening aan u mogelijk te maken.

Disclaimer
De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden informatie over de Drentsche Golf & Country Club te verstrekken.

De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. De Drentsche Golf & Country Club kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie.

 

Nieuwe pagina