DRONE OPNAMES Drentsche Golf & Country Club

Rigoureuze houtkap op de baan

De wintergolfer heeft ongetwijfeld gemerkt dat er rigoureuze kapwerkzaamheden hebben plaatsgevonden bij ons op de baan. Met name op de witte baanlus zijn bosvakken verdwenen en is er zicht op andere fairways die eerder verscholen lagen. Graag vertellen wij u over het waarom en hoe hiervan.

Geplaatst op: 5 feb 2019

De houtkap op de witte baanlus is onderdeel van geplande werkzaamheden. De bosvakken die zich hier bevonden zijn circa 30 jaar geleden aangeplant zonder verder onderhoud. Destijds was er nog geen sprake van de Drentsche Golf & Country Club, wel van de bestemming Bos & Golf. Toen de DG&CC is begonnen met de aanleg in 2002 was er al sprake van een bestaand bos met deels volwassen bomen. De bosvakken waren toen al dusdanig volgroeid dat het de vraag was of onderhoud op dat moment het gewenste resultaat zou hebben. Er is toen voor gekozen hier niet in te investeren. Het gevolg hiervan is dat het bos ‘uitgegroeid’ is. We hebben dat vorig jaar gemerkt tijdens de storm. Een groot deel van de bomen bleek onvoldoende diep geworteld te zijn en bovendien een dunne stam en (te) kleine kroon te hebben. Dit laagseizoen bleek derhalve het juiste moment om het bos te kappen.

Met een zogeheten ‘harvester’ is er machinaal gekapt. Bovendien heeft deze harvester de mogelijkheid om de stam gelijk in stukken te zagen zodat het hout daarna kan worden uitgereden. Op dit moment liggen de bosvakken nog vol met deze gezaagde bomen maar de komende weken zal dit worden uitgereden en zal het hout worden afgevoerd. Afsluitend zullen de bosvakken schoon gemaakt worden en zullen boomstronken verwijderd worden.

Letterzetter plaag
Behalve deze geplande houtkap werden wij aan het begin van dit seizoen geconfronteerd met een plaag van de ‘Letterzetter’. De Letterzetter is een kevertje die zich met name in fijnsparren nestelt onder de boomschors. Eenmaal daar genesteld vermenigvuldigd deze letterzetter zich in rap tempo en onttrekt deze voedingsstoffen uit de boom met uiteindelijk resultaat dat de boom sterft. Door de droogte afgelopen zomer heeft deze letterzetter zich dusdanig flink vermenigvuldigt dat er sprake is van een plaag met meerdere haarden in bosvakken met fijnspar. Het vervelende is dat dit pas zichtbaar wordt zodra bomen beginnen met afsterven. Zo werden we 2 weken geleden pas geconfronteerd hiermee doordat er op verschillende plekken boomtoppen van met name de fijnspar bruin zijn gekleurd. We hebben toen moeten besluiten om ook de fijnspar bosvakken, zoals tussen de tees van Rood 7 en Geel 6, grotendeels te moeten kappen om de resterende bomen te redden. Dat laatste is de vraag want mogelijk dat de letterzetter zich hier reeds heeft genesteld.

Het resultaat van al deze kap is natuurlijk al te zien. U zult doorkijken vinden die er eerder niet waren. Hierbij hebben we altijd geprobeerd om de speellijnen van de golfbanen en het optische beeld hiervan zoveel als mogelijk te behouden. We zijn ons ervan bewust dat de baan nu mogelijk anders wordt beleefd. De ene golfer vind het erg zonde en de ander vind het een verbetering.

Hoe verder?
Al het grote kapwerk is nu afgerond. De eerste prioriteit is nu dat al het hout uit de bosvakken wordt gereden en wordt afgevoerd. Daarna is het de bedoeling dat de bosvakken verder schoongemaakt gaan worden en dat het er enigszins netjes uit gaat zien. Voorts hebben we een verplichting tot herplant binnen 3 jaar na het afronden van deze werkzaamheden en mits er geen ander bos opkomt.
Het is hierbij aannemelijk dat we deze 3 jaar niet zullen afwachten en reeds op strategische posities opnieuw zullen gaan inplanten. Hiervoor zullen we echter een plan moeten opstellen en daar zullen wij ons de komende maanden over gaan buigen. De bosvakken blijven bosvakken en uiteindelijk zal er een nieuw bos ontstaan!

We hopen op uw begrip
We zijn ons ervan bewust dat dit ingrijpende werkzaamheden zijn die een andere beleving geven aan de golfbaan zoals deze is. Tegelijkertijd weten we ook dat dit werkzaamheden zijn die onvermijdelijk zijn, waarbij we ook alle vertrouwen erin hebben dat de bosvakken nog mooier en van betere kwaliteit zullen terugkomen. Heeft u vragen? Stel ze ons gerust!