Plaatselijke regels 2019

  • Buiten de baan (out of bounds) wordt aangegeven door witte palen.
  • Markeringen van hindernissen worden beschouwd als vaste obstakels, waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens regel 16.1.
  • Aangepaalde bomen zijn een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 2.4) door aangepaalde bomen, moet de speler die belemmering ontwijken volgens regel 16.1f.
  • Tijdens het spelen van hole 1 GEEL is de rechterzijde van de hole, aangegeven met witte palen, buiten de baan. Deze palen worden tijdens het spelen van hole 1 GEEL beschouwd als out-of-bounds markeringen. Voor alle andere holes zijn ze vaste obstakels.
  • Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis ligt voor de green van hole 2 GEEL of hole 2 WIT, mag een speler een provisionele bal spelen en daarmee een van de volgende ontwijkopties toepassen: slag en afstand, recht naar achteren ontwijken of zijwaarts ontwijken bij een rode hindernis. Zie website  voor alle details van deze plaatselijke regel.
  • Als een extra mogelijkheid voor het ontwijken van de hindernis achter de green van hole 6 GEEL mag de speler met bijtelling van een strafslag een bal droppen in de dropping zone rechts achter de green, aangegeven met het bordje “dropping zone”. Deze dropping zone is een dropzone volgens regel 14.3. Zie website voor volledige details van deze regel.
  • Indien op hole 8 GEEL een bal conform regel 17.1d op het eiland mag worden gedropt, mag de speler als extra mogelijkheid met bijtelling van 1 strafslag een bal droppen in de dropping zone , aangegeven met het bordje  “dropping zone”. Deze dropping zone is een dropzone volgens regel 14.3
  • Het eiland van hole 9 ROOD, aangegeven door rode palen met groene kop, is een verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1 e.

Straf voor het overtreden van een plaatselijke regel: algemene straf.

Zie voor de baanregels het infobord bij de receptie.