Bekijk de drone beelden

GEO (Golf Environment Organization)

Sinds juni 2018 is De Drentsche Golf & Country Club in het bezit van het Internationaal gerenommeerde GEO Certificaat. Hiermee tonen wij aan duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben staan. Dat doen wij door verantwoordelijkheid te nemen om golf in te passen in haar omgeving. Zowel in natuurlijk- als in milieu technisch opzicht.

Ook u kunt bijdragen aan onze GEO Certificering. Is u op of rond ons golfcomplex iets bijzonders opgevallen op het gebied van flora of fauna maak hier dan melding van door het onderstaande formulier in te vullen.

Waarneming Flora/Fauna

In het onderhoud van het 240 ha tellende golfcomplex blijven wij er naar streven om een optimale speelkwaliteit en dienstverlening te behalen die in goede harmonie is met de natuurlijke omgeving, de economische gezondheid en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de golfbaan. Bovendien is duurzaam beheer steeds noodzakelijker omdat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de nabije toekomst naar nul moet worden gebracht. Met name in laatst genoemde is de Drentsche Golf & Country Club vooruitstrevend gebleken, temeer omdat het complex is gelegen in een strategisch waterwingebied.

De GEO certificering betekend overigens veel meer dan geen gebruik van kunstmesten of een petfles in een daarvoor bestemde afvalbak doen. Het is een toetsing van onze gehele bedrijfsvoering van greenkeeping tot en met hotel. Want ook onze 24 kamers tellende Golf Lodge is duurzaam gebouwd.

Het GEO certificaat wordt om de 4 jaar getoetst en daarmee is het een voortdurend en bewust proces van duurzaam beheer.